054-4587889

banner

בדיקות ואישור קבצים - Eye-C

תהליך אישור של קבצים לפני הדפסה מלווה בשורה ארוכה של בדיקות והשוואת גרפיקה - טקסט, מספרים, ברקודים מסוגים שונים, צבע וגוון, קווי חיתוך וקיפול - כל טעות מלווה בעוגמת נפש ואובדן כספי מיותר. 

 

EyeC Proofiler Content

יכולה לחסוך שעות רבות של עבודה, בדיוק של 100% בכל בדיקה.

Proofiler Content - הינה תוכנה להשוואת קבצים גרפיים בשלב התכנון וביצוע הגרפיקה. הפעלת התוכנה פשוטה וקלה ללמידה, כלשמפעיל יש שליטה מלאה על מה ייבדק, מה ייחשב לשגיאה ומה לא. 
בסיום הבדיקה, מתקבל דו"ח שגיאות מסודר. 

למידע נוסף >>

 

Proofiler Graphic - הינה תוכנה להשוואה ואישור קבצים גרפיים לפני הדפסה. השוואת קובץ הדפסה לקובץ מקור של הלקוח לפני הדפסה. קבצי PDF בנויים בשכבות, התוכנה מאפשרת לפתוח כל שכבה בנפרד והמפעיל יכול להחליט אילו שכבות ישתתפו בתהליך הבדיקה. תהליך האישור הוא פשוט, מהיר ומדויק בעל דיוק של 100%. התוכנה יכולה לבדוק ולהשוות גרפיקה וטקסט בכל שפה וברקודים מכל הסוגים. 

למידע נוסף >>