054-4587889

banner

סריקות ובדיקות הדפסה Off-Line לבתי דפוס - Eye-C

חברתEye C  גרמניה מציגה פריצת דרך טכנולוגית: מערכת סריקה ובדיקת גיליונות מודפסים תוך פחות משתי דקות.

המערכת הכוללת מחשב, סורק גדול (לגודל גיליון וגיליון כפול) ותוכנה ייחודית המסוגלת לבדוק טקסט, צבע, ברקודים מכל הסוגים, מיקומים והזזות בדיוק של 100%.

בתחילת הדפסה ניתן להשוות ל PDF כדי לוודא תחילת הדפסה נכונה ובמהלך ההדפסה ניתן לבצע בדיקות השוואה מדגמיות.

למידע נוסף >>