054-4587889

banner

סדרת JET 2 neo - חברת Leibinger

סדרת מדפסות CIJ מסוגלות להדפיס עד 3 שורות של טקסט במקביל. כמו בכל המדפסות של חברת Leibinger, גם סדרה זו מצוידת בראשי הדפסה עם הפטנט הייחודי Sealtronic Nozzle Seal אשר מונע את התייבשות הדיו ומאפשר עבודה חלקה וללא תקלות.


JET2neo | פרו ארט טכנולוגיות בעמJET 2 neo

מדפסת 3 שורות למגוון רחב של יישומים.

 

לפרטים טכניים ומידע נוסף

 


JET 2 neo S

מדפסת 3 שורות המיועדת לעבודה בה דרושה מהירות גבוהה מהרגיל.

לפרטים טכניים ומידע נוסף

 


JET 2 neo D

מדפסת 3 שורות המתוכננת לעבודה בתעשייה עם סביבה מאובקת. 

עומדת בתקן IP54.

לפרטים טכניים ומידע נוסף

 


מערכות הזרקת הדיו של Leibinger משמשות במגוון רחב של תחומים כגון:

 

שימוש בתעשיית האלקטרוניקה

שימוש בתחום הרפואה

שימוש בתעשיית המזון