054-4587889

banner

טושי בדיקה - Softal

לחברת SOFTAL טושי  בדיקה אשר בודקים את ההרטבה של החומר הנבדק.
באמצעות בדיקה פשוטה בעזרת הטוש הייעודי, ניתן לבדוק האם השטח הנבדק מוכן להדפסה עליו או לא. 

ניתן לרכוש ערכת בדיקה לבדיקת Dyn Level. הערכה כוללת טושים מיוחדים הבודקים את ההרטבה של החומר הנבדק. 

 

למידע נוסף >>