054-4587889

banner

אפליקטורים למדבקות על קווי יצור

 

 

פרו ארט טכנולוגיה משווקת מיגוון אפליקטורים להדבקת מדבקות על מוצרים, ניתן לשלב אפליקטור על מסוע קיים או להזמין יחידה של אפליקטור

ומסוע לפי מידה להתאמה לקו קיים.

אפליקטור עליון

 


 

 

 

אפליקטור עליון ותחתון

אפליקטור צד למוצרים שטוחים צד אחד או שתי צדדים

אפליקטור צד למוצרים עגולים

אפליקטור עליון למוצרים עגולים