054-4587889

banner

סדרת Jet 1 neo

סדרת הכניסה למדפסות Leibinger, סדרת מדפסות CIJ המסוגלות להדפיס עד 2 שורות של טקסט במקביל. כמו בכל המדפסות של חברת Leibinger, גם סדרה זו מצוידת בראשי הדפסה עם הפטנט הייחודי Sealtronic Nozzle Seal אשר מונע את התייבשות הדיו ומאפשר עבודה חלקה וללא תקלות.


JET1 | פרו ארט טכנולוגיות בעמJET 1 neo

מדפסת 2 שורות למגוון רחב של יישומים.

 

לפרטים טכניים ומידע נוסף

 

 


מערכות הזרקת הדיו של Leibinger משמשות במגוון רחב של תחומים כגון:

 

שימוש בתעשיית האלקטרוניקה

שימוש בתחום הרפואה

שימוש בתעשיית המזון