054-4587889

banner

סדרת JAKA Zu

סדרת הקובוטים המובילה של חברת JAKA ROBOTICS, כל הקובוטים בעלי 6 צירים. בסדרה זו מגוון קובטים בעלי כושר נשיאה של 3-18 ק"ג, רדיוס העבודה 626-1327 מ"מ. כל קובוט מגיע עם ארון בקרה - המערכת כוללת אפשרות חיבור לעד 16 כניסות ויציאות דיגיטליות בנוסף קיימים עוד 2 כניסות אנלוגיות. יחידת שליטה ידנית - דרך יחידת השליטה ניתן בקלות להפעיל ולכבות את הרובוט, להעביר למצב עבודה, להפעיל/לעצור תוכנית - כל זה ללא דרישה לחיבור למחשב. אפליקציה - תוכנה ייעודית לעריכת תוכניות עבודה והגדרות הרבוט - קלה מאוד לשימוש.