054-4587889

banner

סדרת JAKA Zu S

לרובוטים בסדרה זו ניתן להוסיף חיישן בקרת כח לתוספת רגישות למדידת שינויי מומנט בזמן אמת. ניתן לקבל את החיישן בבסיס הרובוט או בקצה זרוע הרובוט. סנסור בקרת הכח משמש באפלקציות בהם נדרש דיוק מיירבי כמו ליטוש הרכבות עדינות או השמת דבק.