054-4587889

banner

סדרת JAKA Pro

כל הקובוטים בסדרה זו מגיעים עם רמת הגנה גובהה למים ואבק לפי תקן IP68, בסדרה זו 3 דגמים, כושר נשיאה 5,12,16 ק"ג רדיוס העבודה 954,1327,1713 מ"מ בהתאם.

JAKA Pro 5

JAKA Pro 12

JAKA Pro 16