054-4587889

banner

מהו טיפול פלסמה?

טיפול פלסמה / פרו ארט

אחת מהבעיות העיקריות של מדבקות הן כי כאשר הן מודבקות על פני שטח חלק מידי, הן עלולות שלא להיאחז חזק מספיק, ולכן, כל סיבה תהווה עבורן סיבה מספקת כדי להתנתק מהמשטח עליו הן היו אמורות להישאר דבוקות לנצח, ולנשור.

אחד הפתרונות המוצעים והיעילים ביותר לבעיה זו, הוא חספוס פני השטח באופן כזה ששטח הפנים שלו יגדל והדבק המחבר בין המדבקה למוצר יוכל לפעול טוב יותר. תיאורטית, הרעיון נפלא, אבל, ישנם חומרים ומוצרים שחספוס מסוג זה עלול לפגוע באסתטיקה של המוצר, ולכן, נדרשה גישת חספוס או שיוף עדינה הרבה יותר עבורם. טיפול פלסמה הוא אחד מהגישות העדינות יותר, זאת, מאחר ושיטת טיפול פלסמה איננה פוגמת באסתטיות של המוצר ובחומר שלו, אלא יוצרת חספוס מקרוסקופי, המאפשר את ההדבקה או ההטבעה הנדרשת בדרך האופטימלית. ברור, כי לצורך כך, יש לעבוד מול חברה מנוסה המתמחה בתחום, כמו פרו ארט, לדוגמה, אשר תסייע לכם גם בהגדרת צרכיכם.

באיזה תחומים מיושם טיפול פלסמה?


"תחומים" הם פחות העניין בטיפולי הפלסמה, העיקר הוא החומרים והמוצרים. כך, למשל, במקרים בהם מדובר בחומרים ובמוצרים שבהם חספוס מכני או צריבה לצורך השגת החספוס עלולים להזיק לתפקודו של המוצר או לאסתטיקה שלו (לא תפעילו חספוס מכני על כבל חשמל, נכון? או, לפחות, אנחנו מקווים שלא תחשבו על לעשות זאת!) תינתן העדפה לסוג שונה של חספוס, וטיפול הפלסמה מעניק את המענה לצורך זה, כמו גם טיפולים אחרים נוספים.

מתי אתם זקוקים לטיפול מסוג זה?


כפי שהסברנו, יתרונותיו של טיפול פלסמה הם ברמת העדינות שלו, יחסית לסוגי הטיפולים האחרים, וגם בעובדה כי החספוס העדין שהוא יוצר הוא בלתי נראה לעין ובלתי מורגש, כך שהמוצר שומר על צורתו החיצונית ועל האטרקטיביות שלו לרוכש ולמשתמש. כך שבמקרים בהם יש צורך הטבעה או בהדבקת מדבקה, ואסור לפגוע בחיצוניותו של המוצר או בשלמותו של חומר הגלם ממנו הוא עשוי, מומלץ לשקול טיפול בגישה זו.

טיפול בפלסמה