054-4587889

banner

בדיקות קבלה

חברות רבות בתעשית הפארמה והמזון מקפידים מאד על איכות ההדפסה ומשקיעים בבדיקות
קבלה של חומרים מודפסים הנכנסים למפעל.

טעויות כמו הדפסת גירסה לא נכונה, ברקוד לא נכון, טעות בצבע וגוון על קופסאות, הוראות
שימוש שגויות וטעויות במדבקות קשות מאוד לגילוי ויכולות לגרום לנזק עצום במידה ולא
מתגלות בזמן.

לחברת Eye C יש פתרון - מערכת Proofiler הכוללת מחשב, סורק ותוכנה ייחודית שמסוגלת
לבדוק ולהשוות חומר מודפס.

המערכת קלה מאוד להפעלה ובתוך דקות מתבצעת הבדיקה. טעויות בגרפיקה, בצבע וגוון,
ברקוד מכל הסוגים, ליכלוך בהדפסה, טקסט בכל השפות מתגלות בדיוק של 100%, בעזרת
תהליך פשוט בעזרת תוכנת המחשב הייעודית הפשוטה להפעלה. כל בדיקה מלווה באישור
לתיעוד הביקורת.