054-4587889

banner

מצלמת - 2D LENS

מצלמת 2D Lens מספקת מצלמה + תאורה + עדשה מתכוונת במארז קומפקטי, המערכת מתחברת ישירות לארון בקרת הרובוט ע"י חוט יחיד! לא נדרש מחשב/ספק כח חיצוני להפעלת המערכת. ניתן להתקין את המצלמה ישירות ע"ג זרוע הרובוט (בTCP) או במיקום חיצוני קבוע. המערכת מתאימה לביצוע משימות בקרת איכות ו/או הדרכת הרובוט.